Villkor 2017-12-30T12:58:08+00:00

VILLKOR

Försäljningsvillkor

  • Alla priser gäller strikt netto
  • Minsta ordervärde SEK 3 000,-

Betalningsvillkor

  • Vid första ordern gäller förskottsbetalning
  • Vid repeat-order gäller betalningsvillkoret 30 dagar efter leverans

Leveransvillkor

  • Leveranstiden är ca 3 veckor efter erhållen order eller erhållen betalning vid första ordern. Vid ev leveransförsening kommer vi att meddela detta så snart vi kan.
  • Gods som är felaktigt eller skadat vid leveransen, eller om leveransen ej på annat sätt är enligt ordern, måste meddelas till oss inom 24 timmar och kommer att ersättas eller krediteras.
  • Om leverans av order uteblir måste meddelande till oss ske inom 2 dagar efter vårt fakturadatum.
  • Fraktfritt inom Sverige vid ordervärde om minst SEK 10 000,00. Om ordervärdet understiger SEK 10 000,00 tillkommer en fraktkostnad om SEK 300,00.

Äganderättsförbehåll

  • Åry Home äger rätt till godset till dess att full betalning kommit oss tillhanda